Analize medicale - Biochimie - Calciu total

Valori normale
3,6 - 5,2 mg/dl

Cresteri patologice
Valori crescute ale calciului total se intalnesc in: Scaderi patologice
Valori scazute ale calciului total se intalnesc in:
Sursa: focuslab.ro